توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت خلاصه کتاب زراعت عمومی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 314

زراعت عمومی

بر اساس کتاب زراعت عمومی
مولف: کمال سادات اسمعیلان

انتشارات دانشگاه پیام نور
 

هدف کلی درس

•هدفهای ارائه این درس به دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی عبارتند از: .1شناخت و طبقه بندی گیاهان زراعی از نظر فصل رشد، طول عمر، هدف تولید و ... .2تاثیر عوامل محیطی در رشد و نمو و تولید مثل گیاهان زراعی. .3شناخت مراحل و چگونگی آماده سازی بستر بذر، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی.

مقدمه

•تولید غذا، پوشاك و سوخت همواره در طول تاریخ مهمترین مساله مورد توجه جوامع انسانی بوده است. تولیدات گیاهی، اساس تامین غذا را تشكیل می‌دهند، بطوری كه جیره غذایی بسیاری از مردم تقریبا بر مصرف مستقیم فرآورده‌های گیاهی متكی است. حتی گوشت و فرآورده‌های دامی نیز كه گاهی به جیره غذایی افزوده می‌شوند از تولیدات گیاهی منشاء می‌گیرند. تولید الیاف نیز مستقیما و یا به طور غیرمستقیم به گیاهان زراعی وابسته‌اند. در بسیاری از كشورهای فقیر و توسعه نیافته برای مصارف پخت و پز و تولید گرما عمدتا از گیاهان به عنوان سوخت استفاده می‌شود.

زراعت عبارت است از:

•علم و فن كشت و كار و بهره‌برداری از آب و خاك و گیاه. •آشنائی با تكنیك‌های صحیح و علمی زراعت به ما كمك می‌كند تا از منابع آب و خاك كشور در جهت تامین تولیدات گیاهی مورد نیاز جامعه به نحو مطلوب بهره‌برداری كنیم. در غیر این صورت اعمال فشار در زمینه تولیدات گیاهی و متوسل شدن به روشهای ناصحیح و بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی، نه تنها كمكی به خود اتكایی كشور نمی‌كند بلكه خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست وارد می‌آورد.

 

فهرست مطالب

Øفصل اول: كلیات و تعاریف

فصل دوم: گروه‌بندی گیاهان زراعی

Øفصل سوم: اندامهای گیاه (شكل، ساختمان، وظایف)

Øفصل چهار: عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گیاهان

Øفصل پنجم: آماده سازی بستر بذر

Øفصل ششم: بذر در زراعت

Øفصل هفتم: عملیات كاشت

Øفصل هشتم: عملیات داشت

Øفصل نهم: عملیات برداشت محصول

Øفصل دهم: آیش و تناوب زراعی