توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت آبیاری قطره ای
 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 16

فهرست مطالب

آبیاری قطره ای

انواع سیستم های آبیاری قطره ای

ویژگیهای آبیاری قطره ای

عوامل مؤ‍ثر در آبیاری قطره ای

اجزای مهم سیستم آبیاری قطره ای

قطره چکان با مدار و مسیر کوتاه

گسیلنده قابل تنظیم

گسیلنده خیلی ریز

لوله های غلاف دار

لوله های روزنه دار

نحوه اتصال گسیلنده ها به لوله جانبی

شبکه لوله های توزیع آب